O-IKT (Sport-Egészség-Turizmus-Ifjúság)
2018.12.01-2020.12.31.

ROHU-161

Ópálosi csata emlékműve (Monumentul Eroilor)

 

                           – kulturális örökség –

Története

Az emlékmű az 1944. szeptember 14–19. között a Maros völgyében, az Arad megyei Ópálos közelében zajlott csatának állít emléket, mely során a román–szovjet csapatok és az Aradot védő magyar egységek álltak szemben egymással. A túlerő miatt a magyar hadosztály kénytelen volt feladni a várost, és kivonulni a Dél-Erdélyből.

Az emlékművet a román hatóságok 1974-ben avatták fel. Parkolót és kibetonozott lépcsős emelvényt, stilizált bunkert építettek a csata helyszínén, Miloș Cristea építész tervei alapján. A csata leírása négy nyelven (magyar, román, angol, német) olvasható a kihelyezett ismertető táblán. Egykor "örökmécses" fáklyák is helyet kaptak a talapzaton, melyek már nem üzemelnek.

Az emlékmű monumentális erővel hat a látogatóra. Két, szárnyra emlékeztető, durván megmunkált betonfal adja a hátteret az előtte álló fegyveres, rohamsisakos, harcra készen álló katona  bronzszobrának.