O-IKT (Sport-Egészség-Turizmus-Ifjúság)
2018.12.01-2020.12.31.

ROHU-161

Sándorfalva; Mária-napi Búcsú és Vásár

                   - kulturális örökség -

Története, leírása

Sándorfalva központjában Szűz Mária tiszteletére szentelt, 1882-ben épült római katolikus templom áll. A templom búcsúját a szeptember 12-ei Szűz Mária Szent nevének ünnepén  (Mária nevenapja) tartják.  E nap Szent XI. Ince pápa intézkedésére vált egyetemessé az Egyházban, megünnepelve Bécs felmentését a török ostrom alól; a győzelmet hamarosan követte Magyarország felszabadítása is (1686), amelyet a hagyomány szintén Szűz Mária közbenjárásnak tulajdonított.

A kultusz Közép-Európában elsősorban a passaui Mariahilf (Segítő Mária)-kegyképhez köthető. Bécs ostroma alatt Lipót császár és udvara Passauba menekült, és itt könyörgött a kapucinus Mariahilf-kolostor kegyképe előtt a szabadulásért. Amikor ez bekövetkezett, a kegykép a győzelem napjának is gyorsan elterjedő szakrális szimbólumává lett: az új templomok, kápolnák Mária nevét kapták, és legtöbbször éppen a Mariahilf-kegykép másolata, művészi átköltései kerültek oltárukra.

 Az ezután újjáépült vagy egészen új templomokat gyakran ajánlották Mária nevének oltalmába – ennek példája a sándorfalvi Mária neve Római Katolikus Templom.

A búcsú vasárnap délelőtti nagymiséjét követően a Szabadság téren (a település főtere, melyen a templom áll) a hívek körmenettel, hangos imádsággal kérik Szűz Mária oltalmát. A búcsú áhítata után nem maradhat el a közösség kikapcsolódását szolgáló színes forgatag sem: a körhinta, a céllövölde, és a vásárosok sátrai elmaradhatatlan kellékei a napnak.

 

 

     

    Tudtad-e?

    • Egy naptári évben 15 Mária-nap van; ezeket Szűz Mária életének különböző eseményeihez, és a vele kapcsolatos csodákhoz kötötték.
    • A „búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember e napon a mise látogatásával és bűnbánattal búcsút vesz a rá váró büntetéstől.
    • A búcsújáró hely olyan kegyhely, ahol szentek ereklyéi, illetve tiszteletükhöz kapcsolódó kegyképek, szobrok stb. meglátogatása révén búcsú nyerhető el.