O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret)
01.12.2018.-31.12.2020.

ROHU-161

Sándorfalva

Vocea cetrei reflectat in filme

Orașul este locul de naștere al celebrului ceterist Sándor Budai; nu numai orașul îl păstrează in memorie, dar ne oferă și un sentiment specific al stilului local al ceterei și al cântării sale.

Valori naturale


Există mai multe arii protejate în jurul Sándorfalva, printre care Lacul Alb  la sud de așezare. Pescăria formată din fostul lac salin este una dintre cele mai vechi zone protejate din Ungaria. Datorită varietații mari de păsări, face parte din rețeaua Natura 2000 a Văii Tisei Inferioare (HUKN10007) Zona de protecție specială pentru păsări (SPA), precum și a zonei Pusztaszer Ramsari, de importanță internațională pentru conservarea zonelor umede și a păsărilor de apă. Lacul Alb găzduiește intens protejate : Egreta mare (Egretta alba), Egreta mică (Egretta garzetta), barza (Himantopus himantopus),Lopătar (Platalea leucorodia) sau Stârc roșu (Ardea purpurea).

Pădurea din Sándorfalva (Pădurea Vöröscsárdai), care aparține zonei de protecție a peisajului Pusztaszer, este situată paralel cu linia Tisza. Această pădure mare, continuă, este plantată pe nisip, cu cariere de nisip, peluze de nisip, câmpii saline, păduri de foioase și conifere și păduri native cu stejar. Există mai multe specii de plante montane, care nu sunt native din Marea Câmpie, probabil că au fost aduse în zonă prin așezări mai vechi. Dintre acestea,Spânzul comun (Helleborus purpurascens) și Primula comună (Primula vulgaris) . Datorită locației sale de-a lungul Tisei, este un loc foarte important de migrație a păsărilor, cu peste o sută de specii de păsări, dintre care 62 au deja cuibărit în zonă. O parte semnificativă a acesteia este protejată, dintre care cele mai importante sunt :  Ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), Dumbrăveancă (Coracias garrulus) și Păpăludă (Caprimulgus europaeus).